Árkalkuláció& foglalás

Adatvédelmi tájékoztató

A Károly Corner Residences Kft. (1051-Budapest, Deák Ferenc u. 21., adószám: 25496538-2-41, cégjegyzékszám: 01-09-278487)  (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő tájékoztatónak.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.

Jelen adatkezelési tájékoztató a  www.residencebudapest.com weboldal és a Karoly Corner Residences adatkezelését szabályozza.

Az adatkezelési tájékoztató elérhető az alábbi oldalról: http://residencebudapest.com/hu/adatvedelem 

A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba. 

 

Az adatkezelő és elérhetőségei:

Név: Károly Corner Residences Kft.

Székhely: 1051 Budapest, Deák F. u. 21.

E-mail:  info@residencebudapest.com

Telefon: +36-30-199-5555